Plan miesięczny-język angielski

Styczeń 2021

nauczyciel - Małgorzata Wrzosek - Niedziółka

ZAŁOŻENIA (CELE)

TEMATY

REALIZOWANY MATERIAŁ

Dziecko:

 • rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie,
 • uczestniczy w proponowanych zabawach ruchowych,
 • śpiewa piosenki,
 • rozumie ogólny sens czytanych historyjek wspieranych gestem, ilustracjami
 • poznaje słownictwo związane z zimą :  snow, snowman, snowflake, snowball, blizzard,winter, snow angerl, cold, cool
 • poznaje słowa związane z ubraniami zimowymi: hat, scarf, jumper, socks, coat, mittens,
 • utrwala liczebniki z zakresu 1-10,utrwala nazwy kolorów
 • poznaje  nazwy czasowników: ski, skate, throw a snowball, make a snowman, make a snow angel
 • utrwala słownictwo związane z rodziną – a grandma,
  a grandpa, mummy, daddy, baby. Poznaje słowa: granddaughter, grandson, grandchildren, grandparents

1)      Winter Time

2)      Winter Clothes

3)      Grandparents’ Day

4)      It’s cold

 

 

 

 

 

 

 

 

-The Very Smiley Snowman – storytelling, praca z książką czytaną przez nauczyciela

- Gra  Winter Bingo utrwalająca słownictwo związane z nazwami zwierząt

- Karty winter memory cards

- Snowman Craft what is missing? What is different?

- Wprowadzane piosenek i rymowanek

 • I’m a little snowman Super Simple Songs
 • Snowman Song Maple Leaf Learning
 • Rymowanka Roll, roll the snowman
 • Piosenka  5 Little snowmen standing in the row The Kiboomers
 • Snowflakes, Snowflakes  The Kiboomers