Optymiści

Artyści

Nauczycielki
Justyna Sopyła
Godziny pracy grupy 8.20 – 15.50
Gimnastyka
Agnieszka Jusińska
Poniedziałek 12.30 – 12.50
Język angielski
Małgorzata Wrzosek-Niedziółka
Środa 12.10 – 12.30
Rytmika
Magdalena Zakrzewska
Czwartek 11.30 – 11.50