Optymiści

Artyści

Nauczycielki
Anna Obidzińska
Marija Kosnik
Godziny pracy grupy 8.30 – 16.00
Gimnastyka
Aleksandra Talar
Czwartek 10.20 – 10.40
Język angielski
Karolina Skibińska
Wtorek 14.00 – 14.30
Rytmika
Joanna Markiewicz-Wójcik
Środa 11.40 – 12.00