Optymiści

Badacze

Zamierzenia miesięczne
w roku szkolnym 2021/2022
Nauczycielki
Magdalena Stępień
Barbara Ziółkowska
Godziny pracy grupy 8.00 – 16.50
Gimnastyka
Agnieszka Jusińska
Poniedziałek 8.55 – 9.15
Język angielski
Małgorzata Wrzosek-Niedziółka
Środa 14.00 – 14.30
Rytmika
Magdalena Zakrzewska
Czwartek 12.45 – 13.05