Optymiści

Mistrzowie

Nauczycielki
Małgorzata Dietrich-Hejduk
Weronika Dowgiałło
Godziny pracy grupy 7.30 – 17.30
Gimnastyka
Aleksandra Talar
8.55 – 9.15
Język angielski
Tatsiana Kaspiarovich
13.15 – 13.45
Rytmika
Joanna Markiewicz-Wójcik
13.45 – 14.05