Optymiści

Mistrzowie

Nauczycielki
Małgorzata Dietrich-Hejduk
Weronika Jankowska
Godziny pracy grupy 8.00 – 17.00
Gimnastyka
Aleksandra Talar
Czwartek 9.40 – 10.00
Język angielski
Karolina Skibińska
Wtorek 15.00 – 15.30
Rytmika
Joanna Markiewicz-Wójcik
Środa 11.15 – 11.35