Optymiści

Optymiści

Nauczycielki
Magdalena Wyszogrodzka
Anna Wolańska
Godziny pracy grupy 7.30 – 17.30
Gimnastyka
Agnieszka Jusińska
Poniedziałek 10.35 – 10.55
Język angielski
Małgorzata Wrzosek-Niedziółka
Środa 10.20 – 10.35
Rytmika
Magdalena Zakrzewska
Czwartek 9.25 – 9.45