Perełki

Perełki

Nauczycielki
Barbara Ziółkowska
Angelika Herman-Sitnik
Godziny pracy grupy 8.30 – 15.30
Gimnastyka
Aleksandra Talar
Poniedziałek 9.00 – 9.20
Język angielski
Karolina Skibińska
Czwartek 9.00 – 9.50
Rytmika
Magdalena Abramowicz-Borys
Piątek 10.50 – 11.10