Optymiści

Piloci

Nauczycielki
Martyna Gmurkowska
Agata Płacheta
Gimnastyka
Aleksandra Talar
10.10 – 10.30
Język angielski
Tatsiana Kaspiarovich
11.25 – 11.45
Rytmika
Joanna Markiewicz-Wójcik
11.40 – 12.00