Optymiści

Przyjaciele

Nauczycielki
Marta Oszkało
Martyna Gmurkowska
Godziny pracy grupy 7.30 – 17.30
Gimnastyka
Agnieszka Jusińska
Poniedziałek 10.10 – 10.30
Język angielski
Małgorzata Wrzosek-Niedziółka
Środa 13.00 – 13.25
Rytmika
Magdalena Zakrzewska
Czwartek 11.55 – 12.15