Optymiści

Żeglarze

Nauczycielki
Magdalena Wyszogrodzka
Beata Węczkowska
Godziny pracy grupy 7.30 – 17.30
Gimnastyka
Aleksandra Talar
Czwartek 10.00 – 10.20
Język angielski
Karolina Skibińska
Wtorek 13.20 – 13.40
Rytmika
Joanna Markiewicz-Wójcik
Poniedziałek 12.10 – 12.30