Optymiści

Żeglarze

Nauczycielki
Magdalena Wyszogrodzka
Godziny pracy grupy 7.00 – 17.00
Gimnastyka
Aleksandra Talar
8.30 – 8.50
Język angielski
Tatsiana Kaspiarovich
9.25 – 9.45
Rytmika
Joanna Markiewicz-Wójcik
11.15 – 11.35