Ankieta absolwentów

Wyniki arkusza obserwacji absolwenta przedszkola – rok 2020

I. Posiada wiedzę i niezbędne umiejętności potrzebne do podjęcia nauki w szkole
POTRAFI88%
MA TRUDNOŚCI11%
NIE POTRAFI1%
II. Nawiązuje kontakty społeczne z dorosłymi i dziećmi
POTRAFI88%
MA TRUDNOŚCI12%
III. Radzi sobie ze stresem w sytuacjach trudnych
POTRAFI90%
MA TRUDNOŚCI10%
IV. Zna swoje prawa i obowiązki
POTRAFI90%
MA TRUDNOŚCI10%
V. Jest obowiązkowe i dokładne
POTRAFI73%
MA TRUDNOŚCI27%
VI. Poprawnie wypowiada się
POTRAFI74%
MA TRUDNOŚCI26%
VII. Dba o bezpieczeństwo własne i innych
POTRAFI90%
MA TRUDNOŚCI10%
VIII. Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia
POTRAFI94%
MA TRUDNOŚCI4%
NIE POTRAFI2%
IX. Posiada wrażliwość kulturową i społeczną
POTRAFI93%
MA TRUDNOŚCI7%
X. Jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych
POTRAFI100%

*W ankiecie uczestniczyło 35-ciu absolwentów | 35 osób = 100%