Ankieta absolwentów

Wyniki arkusza obserwacji absolwenta przedszkola – rok 2021

*W ankiecie uczestniczyło 54 absolwentów | 54 osoby = 100%
25 osób uzyskało 100% możliwych punktów.

I. Posiada wiedzę i niezbędne umiejętności potrzebne do podjęcia nauki w szkole
POTRAFI93%
MA TRUDNOŚCI4%
II. Nawiązuje kontakty społeczne z dorosłymi i dziećmi
POTRAFI95%
MA TRUDNOŚCI5%
III. Radzi sobie ze stresem w sytuacjach trudnych
POTRAFI93%
MA TRUDNOŚCI5%
NIE POTRAFI1%
IV. Zna swoje prawa i obowiązki
POTRAFI91%
MA TRUDNOŚCI7%
NIE POTRAFI1%
V. Jest obowiązkowe i dokładne
POTRAFI89%
MA TRUDNOŚCI11%
VI. Poprawnie wypowiada się
POTRAFI87%
MA TRUDNOŚCI13%
VII. Dba o bezpieczeństwo własne i innych
POTRAFI98%
MA TRUDNOŚCI2%
VIII. Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia
POTRAFI91%
MA TRUDNOŚCI9%
IX. Posiada wrażliwość kulturową i społeczną
POTRAFI100%
X. Jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych
POTRAFI100%
Podsumowanie
  1. Dwie umiejętności (bycia samodzielnym w czynnościach samoobsługowych oraz posiadania wrażliwości kulturalnej i społecznej) zostały opanowane w 100% przez całą grupę.
  2. Jedynie około 10% grupy posiadało trudności z pozostałymi umiejętnościami.
  3. Zaledwie w przypadku dwóch umiejętności (radzenia sobie ze stresem oraz znajomości swoich praw i obowiązków) około 2- 3% grupy nie potrafiło poradzić sobie ze zdobyciem wskazanych umiejętności.

Podsumowując powyższe dane, grupa badanych absolwentów radzi sobie doskonale w dalszym toku nauczania i jedynie znikome przypadki posiadały trudności w pozyskaniu przedstawionych umiejętności, co wskazuje na wysoki poziom nauczania w naszym przedszkolu.