Innowacje pedagogiczne

w roku szkolnym 2018/2019

MYŚLICIELE

Świat w papier zaklęty
Kamila Różanowska

ZDOBYWCY

Miło czas spędzamy – w gry planszowe gramy
Anna Biereta

ZDOBYWCY

Zabawy relaksacyjne
Anna Biereta