Innowacje pedagogiczne

w roku szkolnym 2022/2023

Mali odkrywcy w świecie żywiołów
Anna Kamińska
Mali muzykanci – z muzyką przez świat
Magdalena Wyszogrodzka
Sensoryczne środy
Elementy jogi jako wsparcie logopedyczne u dzieci
Marlena Strzępka
Opowiem wam o dobrym zachowaniu
Moja przygoda z teatrem
Elementy jogi jako wsparcie logopedyczne u dzieci
Marlena Strzępka
Z Żabką w świat uważności