Logopedyczny konkurs plastyczny z okazji Europejskiego Dnia Logopedy

Logopedyczny konkurs plastyczny z okazji Europejskiego Dnia Logopedy

W ramach Europejskiego Dnia Logopedy, który obchodzony jest 6 marca zachęcamy wszystkie dzieci z naszego Przedszkola do udziału w konkursie.

 1. Temat konkursu: „O czym marzy wąż Czarek?”
 2. Czas trwania konkursu: 26.02.2021 r. – 26.03.2021 r.
 3. Cel konkursu:
  • rozbudzenie plastycznej twórczości u dzieci, prezentacja swoich umiejętności, wspólna praca rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.
  • kształtowanie poprawności i wrażliwości językowej u dzieci.
 4. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci w naszym Przedszkolu.
 5. Na konkurs należy przygotować pracę plastyczną ilustrującą węża Czarka, który marzy aby mieć rzeczy zawierające w swojej nazwie:
  • głoski [s, z, c, dz] lub [sz, ż, cz, dż] – 4, 5 i 6 latki
  • pracę przedstawiającą węża – 3 latki.

  Można wybrać jedną grupę głoskową, np. [sz, ż, cz, dż ] lub jedną głoskę, np. [sz] lub [s].

 6. Format A4, technika pracy jest dowolna.
 7. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko z niewielką pomocą rodzica.
 8. Prace należy opisać według wzoru (z tyłu pracy): imię i nazwisko oraz wiek dziecka.
 9. Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 tygodni po zakończeniu konkursu.
 10. Zwycięzcy otrzymają drobne upominki, wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
 11. Wszelkie pytania prosimy kierować do logopedy.
 12. Prace należy składać w grupach u pań nauczycielek.