Zaproszenie na zebrania dla Rodziców

Zaproszenie na zebrania dla Rodziców

Zapraszamy na zebrania podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą w I semestrze.