Organizacja pracy Przedszkola

w czasie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego

Procedura bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19
Załącznik nr 2
Oświadczenie rodzica
Załącznik nr 3
Oświadczenie rodzica o zdrowiu dziecka
Załącznik nr 5
Procedura dotycząca wystąpienia zakażenia koronawirusem Covid-19
Załącznik nr 6
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka
Załącznik nr 8
Procedura korzystania z placu zabaw