Dokumenty

druki do pobrania

Statut
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 430
Procedury bezpieczeństwa
w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 430
Upoważnienie do odbioru dziecka
Załącznik nr 8
COVID-19
Organizacja Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 430 w czasie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego:
Procedura bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19
Załącznik nr 2
Oświadczenie rodzica
Załącznik nr 3
Oświadczenie rodzica o zdrowiu dziecka
Załącznik nr 5
Procedura dotycząca wystąpienia zakażenia koronawirusem Covid-19
Załącznik nr 6
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka
Załącznik nr 8
Procedura korzystania z placu zabaw