Opłaty

Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2021/2022

12 zł
  • śniadanie 3,60 zł
  • obiad 6,00 zł
  • podwieczorek 2,40 zł
Opłatę należy uregulować do 10-tego dnia miesiąca.
Opłata pobierana jest za cały miesiąc z góry.
Bank Handlowy w Warszawie
89 1030 1508 0000 0005 5111 9002

Rodziców wpłacających środki na rachunek bankowy prosimy o wpisanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy grupy do której dziecko uczęszcza.

Informacje o wysokości opłat są publikowane na początku każdego miesiąca w panelu rodzica po zalogowaniu się na stronie:

Nieobecności

Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszamy najpóźniej do godz. 8:45 w dniu nieobecności poprzez system elektroniczny iPrzedszkole.
Opłata za dni nieobecności ulega zwrotowi w miesiącu następnym.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat!