Rekrutacja do oddziału terapeutycznego

2023/2024

  • Oferta edukacyjna: realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEiN.
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: zajęcia specjalistyczne z psychologiem, logopedą, terapeutą Integracji Sensorycznej, Trening Umiejętności Społecznych.