Rekrutacja do oddziału terapeutycznego

dla dzieci z autyzmem

Serdecznie zapraszamy do nowo powstałego oddziału terapeutycznego dla dzieci z autyzmem.

Liczba dzieci w oddziale: 4

  • Oferta edukacyjna: realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEiN.
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: zajęcia specjalistyczne z psychologiem, logopedą, terapeutą Integracji Sensorycznej, Trening Umiejętności Społecznych.