Ramowy rozkład dnia

7:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące rozwijaniu się kreatywności dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, badawcze. Ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, oddechowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawa ruchowa, zabawa indywidualna i zespołowa, słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej, rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci, prace porządkowe

8:00 – 8:15

Gimnastyka poranna, zabawa ruchowa

8:15 – 8:30

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-samoobsługowe

8:30 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 10:00

Zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą będące realizacją treści podstawy programowej. Rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej. Zabawa swobodna w kącikach zainteresowań. Indywidualne zajęcia z dziećmi. Słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej

10:30 – 10:45

II śniadanie

10:45 – 12:00

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki, zabawy integrujące grupę

12:00 – 12:15

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-samoobsługowe

12:15 – 12:45

Obiad, zabiegi higieniczno-samoobsługowe

12:45 – 13:00

Przygotowanie do odpoczynku poobiedniego

13:00 – 14:15

Leżakowanie (w grupie młodszej), relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszanie. Zajęcia proponowane przez nauczyciela, zabawy dydaktyczne lub tematyczne, ćwiczenia sprawności manualnej, utrwalanie piosenek i wierszy, zabawy dowolne w Sali i w ogrodzie, zabawy ruchowe

14:15 – 14:30

Przygotowanie do podwieczorku

14:30 – 15:00

Podwieczorek

15:00 – 17:30

Zabawy swobodne dzieci, zabawy ruchowe w Sali lub na powietrzu, słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej. Utrwalenie poznanych treści, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, gry i zabawy językowe. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dziećmi. Porządkowanie Sali, rozchodzenie się dzieci do domów