Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 Szanowni Państwo,

informujemy, że w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 aby złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice mogą:

 

1)      Po wypełnieniu w  elektronicznym systemie rekrutacji wniosku i podłączeniu wymaganych skanów dokumentów podpisać wniosek profilem zaufanym i wysyłać w systemie do przedszkola pierwszego wyboru.

 

2)      Po  wypełnieniu w elektronicznym systemie rekrutacj wniosku, wydrukowaniu go i podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

3)      Wypełnić papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu pierwszego wyboru.

        (W sytuacji tej informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola).

 

W związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych oraz zgodnie z opublikowanymi na stronie Biura Edukacji

Zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez

m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022” 

nie zaleca się przesyłania skanów wniosków i dokumentów/oświadczeń potwierdzających kryteria rekrutacyjne 

na adres mailowy przedszkola/szkoły.

 

W przypadku dostarczania wymaganych dokumentów w formie papierowej należy zostawić w przedsionku przedszkola,

w oznaczonej skrzynce.

 W czasie reżimu sanitarnego rodzice nie wchodzą do przedszkola.

 

Wszelkich informacji pracownicy sekretariatu udzielają telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNAW ZWIĄZKU ZE SKŁADANIEM W PLACÓWCE

WNIOSKU/PODANIAO PRZYJĘCIE DZIECKA DO PLACÓWKI

 

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Wykaz osób do kontaktu - rekrutacja do przedszkoli