Przetwarzanie danych osobowych

Inspektorem Danych Osobowych jest Karolina Andrzejak

adres e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl

tel.: 22 510 36 20 wew. 233