Czytające Przedszkola

Cała Polska Czyta Dzieciom

Program „Czytające Przedszkola” jest składową ogólnopolskiej Kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Głównym celem programu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci oraz dorosłych. Chcemy, by głośne czytanie w domu i w przedszkolu stało się przyjemną rutyną.

Cała Polska Czyta Dzieciom

W ramach tego programu w naszym przedszkolu:

 • Codziennie czytamy dzieciom przez co najmniej 20 minut.
 • Zachęcamy rodziców oraz innych członków rodziny (babcie, dziadków, starsze rodzeństwo) do systematycznego czytania dzieciom w domu.
 • Zapraszamy gości do czytania swoich ulubionych bajek, baśni i wierszy na terenie naszego przedszkola.

Wiemy bowiem, że codzienne czytanie:

 • buduje więź pomiędzy czytającym i słuchaczem,
 • zaspokaja potrzeby emocjonalne i rozwija wrażliwość
 • wspiera rozwój psychiczny i wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka,
 • rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu,
 • przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania,
 • uczy myślenia i rozwija wyobraźnię,
 • poprawia koncentrację i ćwiczy pamięć,
 • przynosi wiedzę ogólną i ułatwia naukę,
 • zapobiega uzależnieniu od mediów,
 • pomaga w rozwiązywaniu problemów,
 • kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy.