Podróż poza horyzonty

RPMA.10.01.04-14-e034/20

Okres realizacji projektu

01.09.2021 r. – 31.01.2023 r.

Cel projektu

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi nr 430 oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej i wyposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych oraz zwiększenie kwalifikacji i kompetencji u nauczycieli.

Wartość projektu

362 450,00 zł, w tym wkład własny: 75 120,00 zł oraz dofinansowanie UE: 287 330,00 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

  • Terapia z alpakami
  • Logorytmika
  • Arteterapia
  • Zabawy sportowe usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową