Varsavianistyczna Szkoła

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za:

  • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
  • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
  • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
  • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
  • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
  • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

W roku szkolnym 2019/2020 nauczyciele przeprowadzili cykl zajęć na temat Warszawy – jej przeszłości i teraźniejszości, przybliżając dzieciom historię, obiekty zabytkowe, parki i rezerwaty przyrody, powojenną odbudowę i rozbudowę miasta oraz czasy współczesne.