WIE

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to program wspierania nowatorskich działań edukacyjnych w szkołach i przedszkolach, realizowany przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Program daje możliwość dofinansowania ciekawych, innowacyjnych projektów przygotowanych przez placówki edukacyjne stolicy.

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

Projekty zrealizowane w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 430:

XV EDYCJA WIE
  • „Klimatyczna Drużyna” – zwiększenie świadomości ekologicznej i działań sprzyjających ochronie klimatu realizowanych przez dzieci, rodziców i personel Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 430 w Warszawie
XIV EDYCJA WIE
  • Multisensoryczne Przedszkole. Przedszkolaki w świecie wielozmysłowych doznań.