Plan miesięczny - język angielski

Styczeń 2021

nauczyciel - Małgorzata Wrzosek- Niedziólka

ZAŁOŻENIA (CELE)

TEMATY

REALIZOWANY MATERIAŁ

Dziecko:

 • rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie,
 • uczestniczy w proponowanych zabawach ruchowych,
 • śpiewa piosenki,
 • rozumie ogólny sens czytanych historyjek wspieranych gestem, ilustracjami
 • poznaje słownictwo związane z zimą :  snow, snowman, snowflake, snowball, icicle
 • poznaje słowa związane z ubraniami zimowymi: hat, scarf, jumper, socks, coat, mittens,
 • utrwala liczebniki z zakresu 1-5,utrwala nazwy kolorów

 

1)      Winter Time

2)      Winter Clothes

3)      It’s cold

4)      Snowman’s  Day

 

 

 

 

 

 

 

 

- The Very Smiley Snowman – storytelling, praca z książką czytaną przez nauczyciela

- Gra  Winter  Memory utrwalająca słownictwo

- Snowman Craft - What is missing? What is different?

- Wprowadzane piosenek i rymowanek

 • I’m a little snowman Super Simple Songs
 • Snowman Song Maple Leaf Learning
 • Rymowanka Roll, roll the snowman
 • Piosenka  5 Little snowmen standing in the row The Kiboomers
 • Snowflakes, Snowflakes  The Kiboomers