Optymiści

Brylanty

Nauczycielki
Kamila Różanowska
Magdalena Gruszczyńska-Łukasik
Godziny pracy grupy 8.00 – 15.00
Gimnastyka
Aleksandra Talar
Poniedziałek 9.40 – 10.00
Język angielski
Karolina Skibińska
Czwartek 11.00 – 11.20
Rytmika
Magdalena Abramowicz-Borys
Piątek 11.10 – 11.30