Innowacje pedagogiczne

w roku szkolnym 2023/2024

PróbuJemy – warsztaty edukacyjne dla dzieci z wybiórczością pokarmową
Justyna Kacprzyk
Co potrafią moje ręce – usprawnianie mięśni rąk, dłoni i koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyrabianie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego
Magdalena Kowalewska
Storytelling Four Seasons – dążenie do zainteresowania dzieci językiem angielskim
Weronika Jankowska
Mali odkrywcy – zabawy badawcze – zachęcanie i motywowanie dzieci do poznawania otaczającego nas świata w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały
Anna Wolańska
Gramy zmysłami – wszechstronny rozwój dzieci poprzez organizowanie zabaw wspierających integrację sensoryczną
Barbara Ziółkowka, Angelika Herman-Sitnik
Zabawy logopedyczne na cztery pory roku – czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy dziecka poprzez wczesną diagnozę i stymulację funkcji językowych
Barbara Ziółkowka, Angelika Herman-Sitnik
Terapia Ręki – program uwzględnia całościowy rozwój dziecka psychofizyczny
Agata Płacheta
Zabawy z sześcioma klockami – wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
Agata Płacheta
Sensorycznie doświadczamy, sprawne rączki mamy – wsparcie rozwoju dzieci poprzez stymulację zmysłów, dostarczając im wrażeń sensorycznych w formie zabawowej
Anna Kamińska
Mali odkrywcy w świecie żywiołów – rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej dzieci
Anna Kamińska
Nutkobranie na dywanie – kształtowanie zdolności muzycznych dzieci
Magdalena Abramowicz-Borys
Zmysłami doświadczamy, wielką frajdę z tego mamy – wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez organizowanie zabaw angażujących ich zmysły
Magdalena Wyszogrodzka
Matematyka to praktyka! – wykorzystywanie matematyki w życiu codziennym
Beata Węczkowska